Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka

1. UVOD

Web stranica www.auditiviti.com (u daljnjem tekstu: web ili Auditiviti) zadržava sva prava korištenja i intelektualnog vlasništva nad sadržajem na web stranici. Auditiviti obuhvaća web adresu www.auditiviti.com te kompaniju Maigo Insights kao vlasnika.
Ova pravila privatnosti smo usvojili jer zaštitu osobnih podataka smatramo vrlo važnom i temeljem svim naših poslovnih procesa i aktivnosti. Zaštiti osobnih podataka pristupamo s najvišom profesionalnom odgovornošću i u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU, o zaštiti osobnih podataka.
Svrha ovog dokumenta je da Vas upoznamo s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka, te načinom funkcioniranja i informacijama koji se prikupljaju putem tehničkih datoteka “Kolačića“, poznatijih pod engleskim nazivom Cookies. Također, želimo vas upoznati s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjena i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt.
Ova Pravila privatnosti se ne odnose na treće strane, te pružatelje usluga smještaja i održavanja weba.
Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:
Maigo Insights
Lička 33
10-000 Zagreb
Hrvatska2. PRAVILA PRIVATNOSTI

Pravila privatnosti smo kreirali i usvojili jer želimo osigurati da smo usklađeni sa zakonskim zahtjevima i jer vodimo brigu o svim našim korisnicima i posjetiteljima:

• zakonske regulative za zaštitu osobnih podataka;
• zaštitu svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
• otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i procesiramo osobne podatke;
• smanjivanje rizika povrede osobnih podataka;
• edukacija i informiranja naših korisnika i ispitanika;
• povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka;

S obzirom na naše iskustvo u upravljanju rizicima, u području privatnosti i zaštite osobnih podataka prepoznajemo rizike obrade osobnih podataka (obrada mora biti poštena, zakonita i transparentna), rizik povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka kao i rizik ugrožavanja prava ispitanika.
Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima Auditiviti.com će koristiti samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.
Kada smo u ulozi voditelja obrade možemo voditi slijedeće strukturirane evidencije osobnih podataka koji su dostupni prema posebnim kriterijima (sustavi pohrane) i koji se vode automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima:

• podaci o radnicima i radnom vremenu
• podaci o plaćama radnika (plaće, uzdržavani članovi obitelji, ovrhe na plaći, zaštićeni računi i dr.)
• podaci o poslovnim partnerima (fizičke osobe predstavnici partnera)
• treće strane
• podaci o istraživanju tržišta
• podaci o kandidatima za posao3. KADA PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Važno je napomenuti da posjetom našoj web stranici ili mobilnoj aplikaciji ne otkrivate Vaše osobne podatke. Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak, i kada imamo legitimnu svrhu za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili imamo legitimni interes za obradu ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju privolu.

• za poboljšanje kvalitete naših usluga
• za članstvo u zajednici i bazi klijenata
• za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
• za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka, te održavanja i unapređenja kontakta s Vama
• za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala , pritužbi i drugih upita

Kako uvijek radimo na podizanju svijesti o važnosti i načinu funkcioniranja te filozofije informacijske sigurnosti, i ovim vam putem želimo skrenuti pažnju da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom se dijelu ne može garantirati potpunu sigurnost. Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte, a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.

Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih posrednika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.

Postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, ukoliko postoji zahtjev za istim od strane državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo). U našem poslovanju ne prikupljamo i ne obrađujemo podatke posebnih kategorija.4. SIGURNOST

Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili temeljne odrednice koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo visoku razinu sigurnosti informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se osigurava primjerena razina sigurnosti, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, neraspoloživosti ili otkrivanja primjenom organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura. Također, orijentirani smo na to da se naše sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju i promjenama u poslovnoj okolini i našem okruženju.5. PRAVO UVIDA I ISPRAVAK

Svaki ispitanik ima pravo dobiti od Voditelja obrade informaciju obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na ispitanika. Kada je auditiviti.com Voditelj obrade i ako obrađujemo vaše podatke, možete ostvariti pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama vezanim uz vaše osobne podatke:

• svrsi obrade
• kategorijama osobnih podataka
• primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni
• predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
• postojanju prava da se od Voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade
• pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
• ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru
• postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila.6. RAZDOBLJE CUVANJA

Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge za koje ste nam dali svoju privolu, osim ako zakonom nije drugačije određeno ili ako je to definirano Ugovornim odnosom. Podatke ne možemo obrisati:

i. Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)
ii. Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.7. KAKO NAS KONTAKTIRATI

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere ili prigovora, slobodno nam se obratite pisanim putem na slijedeću adresu:

Maigo Insights
Zaštita osobnih podataka i sigurnosti
Lička 33
10 000 Zagreb
info@auditiviti.com8. PROMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Pravila privatnosti i zaštite osobnih informacija se primjenjuju od 25.05.2018. U svrhu kontinuiranog upravljanja informacijskom sigurnošću i zaštite obrade osobnih podataka i zakonskim promjenama, prilagođavati ćemo naše sve naše interne akte za upravljanje sigurnošću, pa tako i Pravilima privatnosti i zaštite osobnih informacija. Pravila se objavljuju na web stranici Voditelja obrade i javno su dostupna, zadržavamo pravo izmjene ovog dokumenta bez posebne najave, stoga savjetujemo da povremeno provjerite i pročitate ova Pravila privatnosti i zaštite osobnih informacija.

The Owner

About Igor

Igor Vujičić dipl.oec., vlasnik i direktor tvrtke Maigo Insights sa gotovo 15 godina iskustva u području revizije; internoj reviziji i reviziji informacijskih sustava. Profesionalni razvoj započeo je vodećoj međunarodnoj konzultantskoj tvrtki Deloitte, gdje je startao kao asistent u financijskoj reviziji, te nastavio kao konzultant i voditelj projekata u revizijama informacijskih sustava, upravljanja rizicima, optimizacijama poslovnih procesa i financijama sukladno međunarodnim standardima i okvirima.